© Orpheas Emirzas© Hesem Rahmanian, The Pets We Love, 2018. Courtesy of the artist and Gallery Isabelle van den Eynde.© Orpheas Emirzas© Orpheas Emirzas

DANS/PERFORMANCE/INSTALLATIE — “Het betekent heel wat om een jaar lang Dancer of the Year genoemd te worden, maar het is iets helemaal anders die titel ook effectief waar proberen te maken”

DANCER OF THE YEAR


In de danssolo Dancer of the Year zien we Trajal Harrell gebaren herhalen (om ze in zijn lichaam op te slaan); bewegingsmateriaal en choreografische strategieën uit eerder werk hernemen; en verschillende emoties opwekken en samenbrengen. In een intieme setting deelt Harrell zijn werk met ons, biedt hij ons zijn dans aan, als een geschenk. 

Harrell creëerde de solo nadat hij werd verkozen tot Dancer of the Year 2018, uitgereikt door Tanz magazine. Deze onverwachtse erkenning zet hem ertoe aan om zijn status en identiteit als danser in vraag te stellen. Wat is de waarde van deze titel? Wat is de waarde van dans, van de danspraktijk, en de kennis die ze voortbrengt? Wat genereert deze kennis? Hoe wordt geschiedenis in de dans/het lichaam opgeslagen, en hoe wordt deze overgedragen, naar de toekomst toe? Harrell reflecteert over zijn eigen nalatenschap als choreograaf/danser. Hij herbekijkt zijn artistieke stamboom en de choreografische strategieën die hij in de loop van de jaren ontwikkelde om zichzelf en de (eigen) identiteit te vertolken. 

Harrells speculatieve geschiedenis laat toe dat andere lichamen, identiteiten en stemmen deel gaan uitmaken van het conventionele verhaal, en dit verhaal verstoren. Zijn werk onthult verborgen of traditioneel minder getheoretiseerde connecties - over de grenzen van tijd, plaats en culturen heen - en opent ruimtes voor het ontstaan en verbeelden van alternatieve dansgeschiedenissen. In zijn huidige project zet Harrell dit traject verder, maar voegt hij hieraan ook de figuur van Tatsumi Hijikata en elementen geïnspireerd door de esthetiek van butoh toe. Zijn onderzoek richt zich op de politiek van het performen van de eigen identiteit en van "de ander", op het oriëntalisme en de rol van culturele appropriatie in de moderne dans, en op het historische verband tussen bijvoorbeeld dans en exotisme, erotiek en prostitutie.

Steeds nieuwe figuren en elementen worden toegevoegd. Dit resulteert in een zeer dicht weefsel dat onmogelijk nog kan worden ontrafeld in een lineair verhaal. Elke voorstelling is als een origami-achtig object - gelaagd en getekend door een veelheid aan vouwlijnen, plooien en sporen - dat om een veelvoud aan benaderingen vraagt. Elke performance is een momentopname binnen een constellatie van werken die zich blijft uitbreiden. In de loop van de tijd accumuleert het project meer en meer materiaal en bouwt het een eigen geschiedenis en archief op. 
 

Lees de volledige tekst van Sara Jansen voor Kunstenfestival 2019 hier

contact ART HAPPENS

 

 
DANCER OF THE YEAR SHOP


In zijn verschijningsvorm respecteert en beeldt Dancer of the Year Shop de hiërarchie van de economische relaties en transacties van de (kunst)markt uit en observeert haar kapitalistische manier van circuleren en consumeren. Door de opstelling die refereert naar tentoonstellingsmeubilair, roept Harrell bewust nieuwe betekenissen voor zijn object en winkel op. Enkele van deze voorwerpen heeft hij moeizaam en met passie weten te verwerven. Hierdoor eigent hij zich niet alleen de autoriteit van verzamelaar toe, maar neemt ook de rol van curator die ze selecteerde, conserveerde en tentoonstelde op zich. Deze verschuivingen vinden plaats onder de paraplu van de Dancer of the Year Shop, het simulacrum van de galerij. 

Door het proces van prijsbepaling van kunstwerken in Dancer of the Year Shop, zoekt Harrell naar kwantitatieve en kwalitatieve metingen om de betekenis van de Tanz Magazine-prijs te begrijpen. Hij benadrukt hoe alledaagse voorwerpen die emotioneel betekenisvol en uniek zijn voor de choreograaf en danser om deze reden ook geladen zijn met zowel symbolisch kapitaal als de kapitaalwaarde van de kunstenaar. Ongeacht het meetinstrument, wordt de uiteindelijke prijs - wanneer het kunstwerk eenmaal is verkocht - niet bepaald door het gewicht van het verlies van de kunstenaar? 

Lees hier de volledige tekst van Yasmina Reggad voor Kunstenfestivaldesarts 2019.


De openingsuren van Dancer of the Year Shop kunnen steeds onderling besproken worden besproken.

--------------------------------------------------------------------


" (...) de voorstelling voelt eerst en vooral als een zoektocht, in verschillende kostuums, in muziek- en dansstijlen; een herbezinning op mogelijkheden, overtuigingen, identiteit. Prachtig." - De Volkskrant 


--------------------------------------------------------------------

CREDITS
Choreographie, dans, geluid- en kostuumontwerp: Trajal Harrell
Dramaturgie: Sara Jansen
Productie: CauseCélèbre vzw
Coproductie: Kunstenfestivaldesarts, Festival d'Automne (Parijs), Lafayette Anticipations (Parijs), ImPulsTanz Festival, BIT Teatergarasjen (Bergen), Schauspielhaus Bochum, Museum Ludwig, Dampfzentrale Bern

Première: Kunstenfestivaldesarts 2019